Toàn Quốc
BẢNG GIÁ THÀNH VIÊN VIP THÁNG
Khu vực xem tin 1 tháng 3 tháng 6 tháng
*BÁN CHẠY
12 tháng
*KHUYÊN DÙNG
24 tháng
Tp.HCM
Gói S1
350,000 đ /tháng
Gói S3
160,000 đ /tháng
Gói S6
130,000 đ /tháng
Gói S12
100,000 đ /tháng
Gói S24
80,000 đ /tháng
Hà Nội
Gói H1
350,000 đ /tháng
Gói H3
160,000 đ /tháng
Gói H6
130,000 đ /tháng
Gói H12
100,000 đ /tháng
Gói H24
80,000 đ /tháng
Đà Nẵng
Gói D1
250,000 đ /tháng
Gói D3
120,000 đ /tháng
Gói D6
100,000 đ /tháng
Gói D12
80,000 đ /tháng
Gói D24
60,000 đ /tháng
Combo 3 TP
(HN + HCM + ĐN)
Gói C1
500,000 đ /tháng
Gói C3
250,000 đ /tháng
Gói C6
200,000 đ /tháng
Gói C12
150,000 đ /tháng
Gói C24
120,000 đ /tháng
Mua 1 tháng Mua 3 tháng Mua 6 tháng Mua 12 tháng Mua 24 tháng
- Danh sách tài khoản ngân hàng của LocTinBDS.com.
- Vui lòng liên hệ bộ phận kinh doanh để được tư vấn đầy đủ hơn.