Toàn Quốc
TÀI KHOẢN NGÂN HÀNG
Ngân hàng Tài khoản
VIETCOMBANK
Khách cá nhân
0711000312957
Đào Vân Anh
Chi nhánh Thanh Xuân, Hà Nội
TECHCOMBANK
Ngân Hàng Kĩ Thương
19029601289023
Đào Vân Anh
Chi nhánh Hà Nội
SACOMBANK
Sài Gòn Thương Tín
020082522639
Đào Vân Anh
Chi nhánh Đống Đa, Hà Nội
BIDV
Đầu Tư & Phát Triển
45010004717977
Đào Vân Anh
Chi nhánh Hà Tây cũ
Vui lòng ghi nội dung chuyển khoản như sau :
ID tài khoản (nếu có) + điện thoại + gói vip
Ví dụ : ID 150 098.999.999 C3